Annak érdekében, hogy megfelelő információkkal rendelkezzen azzal kapcsolatban, hogy  hogyan használjuk személyes adatait, frissítettük weboldalunk adatvédelmi nyilatkozatát.

HATÁLYBALÉPÉS: 2018. MÁJUS 5. Frissítettük adatvédelmi nyilatkozatainkat annak érdekében, hogy magukban foglaljanak az irányadó adatvédelmi rendeletek, többek között – az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) által előírt további információkat is, például:

  • A személyes adatok feldolgozásának oka
  • A személyes adatok feldolgozásának jogi indokai
  • Az adatvédelemmel kapcsolatos felhasználói jogok és ezek gyakorlása
  • Kapcsolatfelvétel velünk az adatvédelmet illetően

 

Az Ön által látogatott weboldalt a STONEHENGE J.J Kft. – az OTP Bank értékesítési partnere – üzemelteti. A lakáselőtakarékossági szerződések értékesítése során az OTP Lakástakarék Zrt. pénzügyi szolgáltatás közvetítőjeként jár el, a lakás-előtakarékossági terméket az OTP Lakástakarék Zrt. nyújtja!

A STONEHENGE J.J Kft. nem jogosult az ügyféllel az OTP Lakástakarék Zrt. nevében és képviseletében szerződést kötni vagy nevében bármely egyéb módon kötelezettséget vállalni, vagy az ügyféltől a lakás-előtakarékossággal kapcsolatban készpénzt átvenni, az ügyfélnek az OTP Lakástakarék Zrt. nevében fizetést teljesíteni.

A lakás-előtakarékossági szerződés megkötésére vonatkozó döntés meghozatala kizárólag az OTP Lakástakarék Zrt. jogosultsága és feladata. A lakás-előtakarékossági szerződés részletes leírását az OTP Lakástakarékpénztár Zrt. Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

A személyes adatok védelme

A STONEHENGE J.J Kft., mint a honlap üzemeltetője – adatkezelő, tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat kizárólag a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel.

Az adatok kezelését minden esetben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva végezzük.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát – az online információkérés során – eljuttatja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az adatkezelő – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez az OTP Bank részére átadja.

Az OTP Bank Nyrt. az Interneten – illetve értékesítési partneren – keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg.

A társaság adatai:

Teljes név: STONEHENGE J.J Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely cím: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 13.
Adószám: 12767193-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-304826

Az adatkezelés célja, és jogi indoka

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

  • a Szolgáltatás hatékony nyújtása

Az Ön személyes adatai ezen célból történő feldolgozásának jogi indoka a közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Személyes adatok megőrzése
Az Ön személyes adatait mindaddig megtartjuk, ameddig a szolgáltatás teljesítéséhez az OTP Bank részére átadja.

Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, de nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Szerzői jogvédelem:

  • A weboldalt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag az OTP Lakástakarék Zrt. jogosult
  • A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

Információk

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek bármikor módosulhatnak, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű! A webhelyen közzétett információk nem minősülnek közvetlen ajánlattételnekInformációk
Az aktuális feltételrendszert az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban közzétett, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmények tartalmazzák.

Kárfelelősség kizárása

A portál üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, illetve a használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek.

Cookie-k és hasonló technológiák

Azzal kapcsolatos elemzések elősegítésére, hogy hogyan használja Ön és más látogatók a webhelyet, a webhelyhasználat és a reagálási szintek összesített statisztikáinak összegyűjtésére mi, külső analitikai szolgáltatók segítségével bizonyos adatokat gyűjtünk be, amikor Ön a webhelyünkre látogat.

Ezen adatok körébe tartoznak a következők: az eszköz IP-címe és földrajzi helyzete, a böngésző típusa, a böngésző nyelve, az Ön kérésének napja és időpontja, a látogatás(ok) időpontja, a megtekintett oldalak és azok az oldalelemek (pl. hivatkozások), amelyekre Ön rákattint. Előfordulhat, hogy cookie-kat, pixelcímkéket, webjelzőket, láthatatlan GIF-eket vagy egyéb hasonló eszközöket alkalmazunk a weboldalainkon és az e-mail üzeneteinkben az adatok összegyűjtésének és elemzésének támogatására. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy a webhelyünkön jobb és relevánsabb tartalmat szolgáltathassunk, felmérhessük a hirdetések hatékonyságát, azonosíthassuk és kijavíthassuk a hibákat, és általánosságban javíthassuk a webhelyen az Ön felhasználói élményét. Emellett egy vagy több külső szolgáltatót is megbízhatunk azzal, hogy a nevünkben online hirdetéseket biztosítsanak. Az ilyen szolgáltatók alkalmazhatnak pixelcímkéket vagy egyéb hasonló technológiát az Ön által az oldalakra tett látogatásokra vonatkozó információk gyűjtéséhez, és ezeket az információkat arra, hogy célzott hirdetéseket küldjenek el Önnek. Erről a gyakorlatot és az ilyen adatgyűjtés és az Ön adatainak külső szolgáltatók általi felhasználásának letiltását illetően lásd a következő webhelyet: Networkadvertising.org.

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy Öntől adatokat gyűjtsenek ezen technológiák használatával, a legtöbb böngészőben egy egyszerű eljárással beállítható ezen technológiák közül számos technológia automatikus letiltása, vagy annak megválasztása, hogy Ön az adott esetben elutasítja vagy elfogadja-e őket. Ha Ön az Európai Unió vagy egyéb olyan joghatóság területén él, ahol elő van írva számunkra, hogy a cookie-k oldalainkon történő használatához az Ön beleegyezését kérjük, Önnek lehetősége van a cookie-k használatával kapcsolatos beállításait az oldalakon kezelni; azzal a korlátozással, hogy bizonyos cookie-k az oldal alapvető működéséhez szükségesek, és ezeket a cookie-kat nem lehet letiltani.